<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

TERVETULOA PSYKOLOGIEN SOSIAALISEN VASTUUN MINDFUL–POSTITUSLISTALLE

Kansalaiskeskustelu sosiaalisesta vastuusta alkaa

 

Liity  postituslistalle sivulla http://mindful.karhukopla.org

 

Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry (PSV) on avannut Mindful–postituslistan, joka mahdollistaa sähköpostikeskustelun yhdistyksen tarkoitukseen liittyvistä aiheista. Mindful ei ole mikään psykologilista vaan avoin kaikille aiheistamme kiinnostuneille kansalaisille. Nettikeskustelun aihepiirin toivomme haravoivan ihmisen kehitysmahdollisuuksien toteutumista ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämistä. PSV pyrkii edistämään rauhaa sekä muuta ympäristön suotuisaa sosiaalista ja ekologista kehitystä. PSV:stä enemmän tietoa: www.psykologiensosiaalinenvastuu.fi

 

Yli 20 vuotta kestänyt kumppanuus palestiinalaisjärjestön kanssa

 

PSV on tehnyt yli 20 vuotta yhteistyötä Libanonissa rekisteröidyn palestiinalaisen The National Institution of Social Care and Vocational Training – Beit Atfal Assumoud (BAS) -järjestön kanssa (ks. www.psykologiensosiaalinenvastuu.fi). Sodan sytyttyä Libanonissa viime heinäkuussa PSV aloitti kampanjan BAS:in avustamiseksi maansisäiseen pakolaisuuteen joutuneitten tukityössä. Tämä kampanja jatkuu edelleen, mutta nyt tarkoituksena on lieventää sodan psykososiaalisia jälkivaikutuksia, jotka jatkuvat vielä pitkään.

 

Kesän aikana ja nyt syksyn tullen olemme tämän vuoksi tavallistakin enemmän miettineet solidaarisuuden ja sosiaalisen vastuun käsitteitä: mitä solidaarisuudelle ja sosiaaliselle vastuulle on tapahtunut sen runsaan 20 vuoden aikana, minkä PSV:n ja BAS:in yhteistyö on kestänyt.

 

Saamme Libanonista vieraaksemme 8-henkisen delegaation BAS:in toiminnanjohtaja Kassem Ainan johdolla 21.-28.10. Vierailun aikana järjestetään seminaari Solidarity and social responsibility today. Tarkempaa tietoa tilaisuudesta ja muusta viikon ohjelmasta tulee blogiin http://psvkerays.vuodatus.net, jossa on myös informaatiota Mielen rauhaa –keräyksestä.

 

Haluaisimme koota seminaaria varten suomalaisten näkemyksiä solidaarisuudesta ja sen toteutumisesta käytännössä. Keskustelusta tehdään yhteenveto seminaarin roundtable–keskustelun pohjaksi. Puheenvuoron pitäjiksi kutsutaan suomalaisia joilla on tietoa ja kokemusta solidaarisuustyöstä. Lisäksi pyydämme vieraitamme käsittelemään sitä, miltä ulkomaailman solidaarisuus ja kollektiivinen vastuuntunto näyttäytyy Libanonin pakolaisleireiltä käsin.

 

Solidaarisuus ja sosiaalinen vastuu tänään

 

Keskustelun virikkeeksi muutama kysymys:

 

Ovatko suomalaiset jakautunet toisaalta suureen enemmistöön, joka kylläkin suhtautuu myötätuntoisesti toisten kärsimyksiin, mutta ei jaksa sitoutua toimintaan, ja toisaalta pieneen porukkaan, joka tekee aktiivisesti järjestötyötä? Ja pidetäänkö jälkimmäisiä yleisesti pelkkinä haihattelijoina – tai vielä pahempina?

 

Onko oma-aktiivisuus heräämässä; missä muodossa?

 

Jos vaikka puhutaankin hyvien tarkoitusten nimissä, nähdäänkö niiden toteuttaminen nimenomaan valtioiden ja valtioliittymien tehtäväksi?

 

Onko solidaarisuustyöllä tämänhetkisessä maailmassa merkitystä ja vaikuttavuutta?

 

Mistä ihmiset tällä hetkellä tuntevat moraalista vastuuta?

 

Tervetuloa keskustelemaan.

 

Postituslistaa koskeviin kysymyksiin vastaa sen ylläpitäjä Kirsti Palonen, puh. 040-5819255, sähköp. kirsti.palonen(at)welho.com