Arvoisa Mielen rauhaa -keräyksen tukija,

sydämelliset kiitokset Libanonin sodan pakolaisten auttamisesta. Keräystavoite 16 000 euroa on saavutettu. Keräystulos oli 14.12.2006 jo 16 791,18 euroa. Apu on mennyt perille yhteistyöjärjestömme Beit Atfal Assumoudin (BAS) kautta. BAS:in sosiaalityöntekijät pitivät koko sodan ajan palestiinalaisleireillä sijaitsevia toimintakeskuksiaan auki. Lapset saattoivat yhteisissä leikeissä hetkeksi unohtaa sodan. Lasten kertomuksia kirjoitettiin muistiin. Osa niistä on julkaistu tässä blogissa. Sosiaalityöntekijät ja vapaaehtoiset kartoittivat BAS:n toimintakeskuksiin ja väliaikaissuojiin majoitettujen, Etelä-Libanonista paenneiden ihmisten tilanteet ja jakoivat avustukset elämisen perustarpeisiin tehdyn arvion perusteella. He ottivat selvää, minne palestiinalaisten leirien, esimerkiksi Shatillan asukkaat olivat paenneet, kartoittivat heidänkin tilanteensa ja jakoivat avustukset. Teidän avullanne Psykologien Sosiaalinen Vastuu saattoi antaa pahimman yli kantanutta tukea kahdelle sadalle perheelle. Tukenne on myös ollut kannustavaa BAS:n työntekijöille. He jatkavat työtä perheiden parissa. Mielenterveyskeskuksen erityistyöntekijät ovat sodan loputtua alkaneet pitää perheille ryhmiä, joissa käydyt keskustelut auttavat elpymisessä.

Paljon kiitoksia, hyvää joulua,
Sirkku Kivistö
puheenjohtaja
Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry