BAS:n tämänaamuisen informaation mukaan Beddawin pienessä pakolaisleirissä on tällä hetkellä Nahr el-Baredista paenneita yli puolet Beddawin alkuperäisestä asukasmäärästä. YK:n alainen UNRWA ja kansalaisjärjestöt tekevät kiinteää yhteistyötä näitten ihmisten auttamiseksi.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Koordinaatiofoorumi päätti, että jokainen foorumin jäsenjärjestö maksaa 5000 dollaria (noin 3720 euroa) jokapäiväisen leivän turvaamiseksi perheille. Beddawin pakolaisleirin leipomot tekevät työtä täydellä kapasiteetilla valtavasti kasvaneen tarpeen täyttämiseksi. Jotkut järjestöistä jakoivat ruokapakkauksia, vauvanvaippoja ja keittiötarvikkeita.

 

611555.jpg

Kuva: Beit Atfal Assumoudin kuva-arkisto

 

BAS:n osuutta yhteiseen ponnistukseen voit avustaa Psykologien Sosiaalisen Vastuun kautta:

 

Keräystili: Libanon / Psykologien Sosiaalinen Vastuu

Sampo 800019-703530

Viitenumero: 1656

Keräyslupa: OKU 1819 A

 

Kaikki järjestöt ovat tuoneet esiin, että UNRWA ei ole pystynyt turvaamaan riittävästi ruoka-annoksia. Pakolaiset ovat valittaneet, että ruoka-annokset eivät riitä. Järjestöt pitävät tärkeänä välitöntä toimintaa, vaikkakin tietävät, etteivät voi korvata UNRWA:aa eikä niiden pitäisikään sitä yrittää. Järjestöt ovat myös todenneet, ettei UNRWA ole pystynyt järjestämään avustustyötään tarpeeksi organisoidulla tavalla.

 

Tällä hetkellä noin 70 % Nahr el-Baredin asukkaista on saatu BAS:n tietojen mukaan evakuoitua leiristä. Vielä Nahr el-Barediin jääneitten joukossa on valitettavasti paljon vammaisia ja vanhuksia, jotka eivät pysty kävelemään ja ovat välittömän evakuoinnin tarpeessa.

 

611563.jpg

Kuva: Beit Atfal Assumoudin kuva-arkisto

 

611564.jpg

Kuva: Beit Atfal Assumoudin kuva-arkisto

 

BAS:n tiedottaja toteaa, että tällaista inhimillistä tragediaa ei saada käsitellyksi leipäpalalla ja sardiinipurkilla. BAS:n Beddawin toimintakeskus on muuttunut avustuskeskukseksi, jonka organisoitumisesta on seuraavia tietoja:

 

- Työnjako BAS:n henkilökunnan ja vapaaehtoisten kesken on selvitetty.

 

- Lapsille on alettu järjestää toimintaa kouluissa.

 

- Kenttätyö aloitettiin vammaisten tapaamisilla sen selvittämiseksi, ketkä ovat psykologisen intervention tarpeessa. Tarpeen mukaan heitä on ohjattu BAS:n perheneuvolaan.

 

- Yhteistyö Palestiinan Punaisen Puolikuun kanssa on jatkuvaa vapaaehtoisten välityksellä, jotka päivystävät sairaaloissa.

 

- Sosiaalityöntekijöillä on oma päivittäinen koti- ja koulukäyntien ohjelmansa, jonka avulla seurataan perheitten tilannetta ja annetaan heille tarpeen mukaista tukea.

 

- Koordinaatiofoorumi muodosti työryhmän keräämään informaatiota Nahr el-Baredista paenneista perheistä, jotka ovat Beddawin ulkopuolella, pääasiallisesti Tripolissa, Minyehissä ja Jabal Beddawissa.

 

- Laaditun suunnitelman mukaan lapsille järjestetään ohjelmaa BAS:n toimintakeskuksessa. Heille tarjotaan siellä myös päivittäin ateria. Tämän ohjelman tarkoituksena on toimia varoventtiilinä siitä ahtaudesta, jossa lapset nyt joutuvat elämään Beddawissa.

 

611559.jpg

Kuva: Beit Atfal Assumoudin kuva-arkisto

 

611562.jpg

Kuva: Beit Atfal Assumoudin kuva-arkisto

 

 Kirsti Palonen