Nahr el-Baredin pakolaisleiri on kuulunut Beddawin mielenterveysklinikan vastuualueeseen jo ennen nykyisiä taisteluja. Klinikan raportissa  päiviltä 25.-28.5.2007 todetaan, että taistelut ovat vaikeuttaneet jo aiemmin hoidossa olleitten tilannetta ja pahentaneet heidän oireitaan. Uusia traumatisoituneita potilaita on ohjattu hoitoon. Yleisimmät oireet, joiden vuoksi klinikalle on tultu ovat monenlaisia ja vaihtelevat vaikeusasteeltaan. Henkilökunta luettelee seuraavia: hysteria, shokki, ahdistuneisuus, painajaiset, hyperaktiivisuus, hermostuneisuus, fobia, depressio, turhautuminen, vuoteenkastelu.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Myös Beddawin pakolaisleirin pysyvät asukkaat ovat tarvinneet psykologista apua. Beddawin asukkaat ovat hekin valtavan päivittäisen stressin alaisina ja ennen kaikkea he pelkäävät aseellisten levottomuuksien leviävän myös heidän leirilleen. Työttömyys on lisääntynyt dramaattisesti, koska taistelujen alkaminen on vaikuttanut koko alueen taloudelliseen tilanteeseen, ja nuoret palestiinalaiset pelkäävät eivätkä uskalla lähteä leiristä etsimään työtä.

 

Enemmistö klinikalle tulijoista on ollut alle 12-vuotiaita lapsia, jotka ovat olleet shokissa kokemansa raskaan pommituksen vuoksi ja nähtyään surmattuja ja haavoittuneita ihmisiä, mikä on laukaissut heissä massiivisen pelon ja ahdistuneisuuden.

 

Useimmat vastaanotetuista asuivat tupaten täynnä olevissa kouluissa. Tämä tuottaa heille stressaavan tilanteen, koska olosuhteet ovat olleet kaoottiset: valtava melu, suusta suuhun kulkeutuvat traagiset tarinat, kasvava turhautuminen ja ärtymys päivittäisistä ongelmista.

 

BAS on ainoa organisaatio, joka tarjoaa psykologisia ammatillisia palveluja ja se tekee tiivistä yhteistyötä Palestiinan Punaisen Puolikuun ja UNRWA:n klinikoiden kanssa, jotka ohjaavat ihmisiä BAS:n mielenterveysklinikalle.

 

BAS:n perheneuvolan klinikka Beddawissa organisoi BAS:n Nahr el-Baredin ja Beddawin sosiaalityöntekijöistä ja vapaaehtoisista tiimin, jonka tehtävänä on tehdä kotikäyntejä Nahr el-Baredista evakkoon joutuneissa perheissä, kuunnella heidän tarinansa ja ongelmansa sekä ohjata tarpeen tullen ammatilliseen interventioon klinikalle.

 

Mielenterveysammattilaisten työ alkoi perjantaina 25.5. psykologi Jacqueline Saed Saban ja psykiatri Jack Abdalah Hereiken vetämänä. He lähtivät yhden Beddawista ja kahden Nahr el-Baredista tulevan työntekijän kanssa kiertämään Nahr el-Baredista paenneitten perheissä tarkoituksenaan rauhoittaa, lohduttaa ja rohkaista ihmisiä tulemaan keskukseen, jos he tarvitsevat apua. Hoidollisen avun lisäksi tiimi otti myös vastuulleen saattaa lapset keskukseen ja sieltä takaisin asuinpaikkaansa, koska he eivät osaa liikkua Beddawin leirin sisällä. Jo samana päivänä psykiatri ja psykologi ottivat vastaan potilaita.

 

Kahtena päivänä em. neljästä psykiatri Jack Abdalah Hereike tapasi yhteensä 11 potilasta, joiden ongelmat olivat vaihtelevia, esim. kehitysvammaisuus, vaikea depressio, skitsofrenia. Keskustelujen lisäksi hän antoi potilaille maksutta mm. seuraavia lääkkeitä: Sitaram, Risperdine, Zoloft ja Nozinon.

 

Psykologi Jacqueline Saed Saba työskenteli kaikkina raportoituina päivinä kohdaten alussa lueteltuja ongelmia. Potilaita kertyi kaikkiaan 114. Jacqueline teki pitkiä päiviä ja käytti myös ryhmämenetelmiä.

 

Kolmen muun työntekijän tiimi huolehtii vastaanottojen järjestämisestä, koordinoi sosiaalityöntekijöitten ja vapaaehtoisten tiimin ja mielenterveysammattilaisten klinikan työtä ja hakee lapset vastaanotoilleen ja saattaa heidät takaisin.

 

Keskiviikopäivän 30.5.2007 Beddawin koko toimintakeskuksen raportti sisälsi myös lyhyesti tietoa mielenterveystoiminnasta: Psykiatri tapasi 15 potilasta ja psykologi 34. Lisäksi Jacqueline kävi Palestiinan Punaisen Puolikuun sairaalassa tapaamassa vaikeasti loukkaantunutta poikaa, jolla on luoti selässään. Pojan isän psykologinen vointi oli heikko ja Jacqueline sopi hänen kanssaan tapaamisen klinikalle.

 

Jo 1,5 vuoden Beddawin-työrupeaman jälkeen tiesimme, että Jacqueline on joustava, ennakkoluuloton ja työteliäs psykologi. Raportit osoittavat kuitenkin käsittämätöntä venymistä vaikeissa olosuhteissa. Kollega Suomessa panee liikkeelle kaikki mahdolliset kannustavat ajatuksensa – jospa ne ehkäisisivät Jacquelinea ja muita BAS:n työntekijöitä ja vapaaehtoisia uhkaavalta työuupumukselta.

 

Kirsti Palonen