Handicap International on aloittanut yhteistyön BAS:n perheneuvolan kanssa Beddawissa, koska se toteaa Nahr el-Baredista paenneitten psyykkisen tilan siellä vakavaksi ja koska BAS:n perheneuvola on leirissä ainoa järjestö, jolla on mielenterveysalan henkilökuntaa.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Handicap International totesi, että suuren potilaspaineen vuoksi BAS:n perheneuvolan psykologi on joutunut ottamaan lapset vastaan ryhmissä. Samoin suuri osa lapsille Beddawissa järjestetystä toiminnasta on harrastusluonteista vapaa-ajan toimintaa, jossa psyykkinen näkökulma on sattumanvarainen. Handicap International kiinnitti myös huomiota henkilökunnan ja vapaaehtoisten jaksamiseen. Järjestö totesi, että leirissä auttamistyötä tekeville pitäisi luoda tukijärjestelmä.

 

Mahdollistaakseen monitasoisemman mielenterveystyön lähestymistavan järjestö päätti perustaa BAS:n tueksi tiimin, johon kuuluisi psykologeja ja toimintaterapeutteja. Ryhmän tarkoituksena on lievittää Nahr el-Baredin väestön psyykkisiä ongelmia.

 

BAS:n tänään lähettämästä toimintaraportista ilmenee, että eilen 4.5.2007 psykologi Jacquelinen apuna alkoi Beddawissa työskennellä psykologi Natalie. Hän otti vastaan 21 lasta 5 – 6 lapsen ryhmissä. Pienempien lasten ryhmät olivat klo 10 – 14 ja nuorten klo 14 – 15. Näistä ryhmistä Natalie ohjaa Jacquelinen yksilötapaamiseen sitä tarvitsevat. Psykiatri Jacq otti vastaan kymmenen potilasta ja antoi tarpeen mukaan heille myös lääkityksen. Toimintaterapeutit ehdottivat uudenlaisen leikkitoiminnan lisäämistä tähänastisiin lasten toimintoihin. Jacquelinella näytti olevan tarpeellinen välipäivä.

 

Lebanon Support –portaali, joka aloitti toimintansa viime kesän sodan aikana on päivittänyt tänään taulukon muotoon psykososiaalisen tuen toiminnat, joita Beddawissa järjestetään. Taulukossa on 11 toimijaa. Niistä kahdeksan ilmoittaa järjestävänsä jotain psyko-alkuista toimintaa, yleisimmin psychosocial support, mutta myös psychological support, psychological activities, psychosocial art therapy, psychosocial support activities, psychosocial mediation workshop.

 

Yhteistyöjärjestömme Beit Atfal Assumoudilla on luettelossa selvästi mittavin ja jäsentynein toiminta, joka sisältää monenlaisia toimintamuotoja vapaa-ajan toiminnoista psykologin ja psykiatrin yksityisvastaanottoon ja psyyken lääkkeitten antamiseen. Johtopäätös on sama, jonka Handicap International esitti: BAS on Beddawissa ainoa järjestö, jolla on ammatillisesti pätevää mielenterveysalan osaamista. Lisäksi BAS on ainoa järjestö, joka mainitsee sosiaalityöntekijöiden ammatillisen osuuden avustustyössä.

 

Lebanon Supportin taulukosta selviävä yleiskuva on pitkälti sama, jonka Sirkku Kivistö ja minä totesimme osallistuessamme Beirutissa tammikuussa 2007 järjestöjen kansainväliseen kokoukseen Recovery and Development in post-war Lebanon. Monet puhujat totesivat, että psykologisen avun tarve on suuri viime sodan jäljiltä, mutta kellään ei ollut käytännön näkemystä siitä, miten sen järjestämiseksi pitäisi toimia. Muihin verraten BAS:n toimintanäkemys ja kokemus oli aivan omaa luokkaansa.

 

Kirsti Palonen