BAS:n avustutoiminnan raportteja on tänään tullut Beddawista, Bourj el-Barajnehista, Shatillasta, Rashidiesta ja Bourj el-Shemalista, joilla kaikilla on Nahr el-Baredin uuspakolaisia.

 

Julkaisemme yhteenvedon raporteista, jotka ajoittuvat 1-3.6.2007 toivomuksenamme, että tämä vakuuttaisi lukijoita BAS:n avustustoiminnan laadusta. BAS kaipaa rahallista avustusta voidakseen jatkaa tätä työtä. Jotkin BAS:n toimintakeskuksista ovat informoineet, mistä erityisesti on tarvetta.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Keräystili: Libanon / Psykologien Sosiaalinen Vastuu

Sampo 800019-703530

Viitenumero: 1656

Keräyslupa: OKU 1819 A

 

 

Beddawi

 

Beddawissa on jo totuttu antamaan päivittäiset raportit. Kolmen päivän 1.-3.6.2007 toimintaraporteista voi seurata, miten BAS:n työntekijät tekevät toimintojen hienosäätöä aina tilanteiden mukaan.

 

Koko ajan jatkuva toimintamuoto on lapsille järjestetty toiminta, joka järjestetään kahdessa vuorossa. Aamupäivävuoroissa oli kunakin kolmesta päivästä 230 – 280 lasta. Iltapäivävuoroja järjestettiin kahtena päivänä; toimintaan osallistui 2.3. sata lasta ja seuraavana päivänä 130.

 

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä lasten iltavuoroaktiviteetit peruttiin, koska Nahr el-Baredin evakot järjestivät silloin mielenosoituksen Beddawin leirissä. He kieltäytyivät UNRWA:n ehdotuksesta pystyttää heille telttoja.

 

Mielenosoitus toi mieleeni palestiinalaisten 1948 alkaneen pakolaisuuden ensivuodet. Silloin pakolaisleirit olivat Libanonissa telttaleirejä. Nythän ne ovat tiheästi rakennettujen betonikerrostalojen slummeja. Nahr el-Baredin pakolaiset kieltäytyivät palaamasta nollapisteeseen, josta kaikki alkoi pian 60 vuotta sitten.

 

Lasten toiminnat sisältävät piirtämistä, sadutusta, ulkoleikkejä, opetuksellisia leikkejä, elokuvien katselemista, sarjakuvien lukemista jne. Joissakin kouluissa on järjestetty rauhallisempaa toimintaa, kuten satujen lukemista, käsitöitä ja sadutusta, jotta ei häirittäisi niihin sijoitettuja sairaita ja vanhuksia. Lapsille tarjotaan päivittäin ateria. Eilen aloitettiin 20 lapselle (sekä tyttöjä että poikia) luovan tanssin ryhmä ja 40 lapselle ilmaisullisen piirtämisen ryhmä.

 

Kolmen päivän jakson aikana on järjestetty partionjohtajille ja vapaaehtoisille yhteiskokous kouluissa järjestettävien toimintojen koordinoimiseksi. BAS:n psykologi on pitänyt vapaaehtoisille kokouksen, jossa käsiteltiin, miten ollaan vuorovaikutuksessa lasten kanssa tällaisessa vaikeassa stressitilanteessa.

 

BAS:n mielenterveysklinikka on edelleen urakoinut. Psykiatri tapasi ensimmäisenä päivänä 12 potilasta. Lääkityksen saivat sitä tarvitsevat. Psykologi työskenteli kolmen päivän jaksosta kahtena ensimmäisenä päivänä ja tapasi yhteensä 40 lasta.

 

Psykologi muutti toimintatapaansa; hän lopetti ryhmätapaamiset ja siirtyi yksilötapaamisiin. Kullekin lapselle oli varattuna aikaa 30-40 minuuttia. Kaksi Handicap Internationalin ammattilaista sen sijaan aloittivat terapiatyön 30 lapselle, jotka jaettiin viiden ryhmiin. Kullekin ryhmälle varattiin aikaa 45 minuuttia. Tarpeen tullen ryhmien vetäjät ohjaavat lapsen psykologin yksilötapaamiseen.

 

Hammasklinikan vastaanotolla kävi kolmen päivän aikana 111 potilasta. Lisäksi otettiin vastaan seitsemän ensiaputapausta.

 

Iloinen uutinen niille, joilla on kummilapsia Nahr el-Baredin leiriltä, on varmaan, että näiden kolmen päivän aikana BAS:n sosiaalityöntekijät ovat ensiksi jalkautuneet selvittämään kummiperheiden olinpaikkoja ja kutsumaan heidät hakemaan kuukausittaiset raha-avustuksensa BAS:n Beddawin toimintakeskuksesta. Samalla avustettiin joitakin perheitä täyttämään lomakkeita lääkinnällisen erityisavun saamiseksi.

 

Toisena päivänä sosiaalityöntekijät alkoivat maksaa kummiperheitten kuukausiavustuksia ja jatkoivat sitä seuraavanakin päivänä. Samalla he keräsivät heidän tilanteestaan kummeille lähetettävää informaatiota. Vapaaehtoiset toimittivat materiaaliapua niille kummiperheille, jotka asuvat Beddawin ulkopuolella.

 

BAS on hoitanut osuutensa järjestöjen yhteisessä leipäoperaatiossa ja jakanut päivittäin 1.400 leipäpakkausta.

 

Shatilla

 

Kesäkuun ensimmäisen päivän tilanteen mukaan Shatillan pakolaisleirillä Beirutissa on 167 Nahr el-Baredista tullutta perhettä. BAS:n työntekijät kartoittivat näiden perheitten 7-18-vuotiaat lapset. Heitä on 135, joista 69 tyttöä ja 66 poikaa.

 

Lapsille on alettu järjestää toimintaa. Kahtena ensimmäisenä kesäkuun päivänä osallistui nelisenkymmentä lasta kumpanakin päivänä. Ensimmäisenä päivänä lasten kanssa keskusteltiin heidän omasta leiristään ja elämästä siellä. Ohjelmassa on ollut lisäksi vapaata piirtämistä, ryhmäpiirtämistä, sadutusta ja ryhmäleikkejä. Kymmenen lasta on otettu BAS:n Shatillan keskuksen päiväkotiin. He sopeutuivat nopeasti ja saivat uusia ystäviä.

 

Lapsille tarjottiin ateria ja ensimmäisenä päivänä sen jälkeen pidettiin tapa- ja terveyskasvatussessio. BAS:n työntekijät Shatillassa toteavat, että lapset ovat vielä peloissaan, mikä heijastuu heidän käyttäytymiseensä. Tästä syystä lasten kanssa keskustellaan käyttäytymiseen liittyvistä kysymyksistä.

 

Shatillan toimintakeskuksessa on huolehdittu erityisesti sosiaalipalveluista, koska mikään muu järjestö ei tee sitä leirissä. Nahr el-Baredista tulleita ohjataan esim. ”oikealle luukulle”, kääntymään sellaisen järjestön puoleen, joka antaa heidän tarvitsemaansa apua. Kouluikäisiä autetaan aloittamaan koulunkäynti. Sosiaalityöntekijät ovat havainneet, että Nahr el-Baredin asukkaat tarvitsevat ohjausta aivan kädestä pitäen, koska he eivät osaa liikkua Beirutissa eivätkä tiedä minne mennä.

 

Virallisiin kokeisiin valmistautuvat opiskelijat tarvitsivat erityisapua. Kellään ei ollut mukanaan mitään tarpeellisista kirjoista. Heidät tutustutettiin samalla asteella opiskelevien shatillalaisnuorten kanssa, jotta he voisivat opiskella yhdessä. Järjestely on toiminut.

 

Erityisesti Shatillan uuspakolaisilla on pulaa maidosta ja lastenruoasta sekä alusvaatteista ja kengistä lapsille.

 

Kartoituksen aikana löytyi kolme Nahr el-Baredista paennutta BAS:n kummiperhettä. Yksi Shatillan toimintakeskuksen sosiaalityöntekijöistä otti huolehtiakseen heidän tarpeistaan ja myös kuukausiavustusten maksamisesta.

 

Bourj el-Shemali

 

Bourj el-Shemalissa Etelä-Libanonissa oli kesäkuun alussa 43 Nahr el-Baredista tullutta perhettä. Lukumäärä on kasvanut joka päivä. Perheet asuvat ystävien ja sukulaisten luona. Tämä muodostaa leirin asukkaille suuren taakan, koska Bourj el-Shemali on tunnetusti äärimmäisen köyhä leiri, jonka asukkaat pystyvät tuskin ansaitsemaan päivittäistä leipäänsä. Jollakin on kotonaan jopa neljä Nahr el-Baredista paennutta perhettä.

 

UNRWA on jakanut ruoka-annoksia, saniteettimateriaaleja, patjoja ja hiukan vaatteita. BAS:n toimintakeskus on pystynyt jakamaan joitakin ruokatarvikkeita ja lisäksi vauvanvaippoja. Alle vuoden ikäisiä vauvoja on 12 ja he tarvitsevat maitoa, vaippoja ja vaatteita.

 

5-15-vuotiaille lapsille lähetettiin kutsu osallistua toimintoihin, joita on järjestetty eilisestä 3.6. asti. Lasten toimintojen jälkeen seuraa vanhempienkokous.

 

Rashidie

 

Kesäkuun alkuun mennessä Rashidien pakolaisleirille Etelä-Libanoniin oli saapunut Nahr el-Baredista 68 perhettä. BAS jakoi yhdessä kahden muun järjestön kanssa 45 pakettia vaatteita, vaippoja ja lisäksi vauvanvaatteita neljälle raskaana olevalle naiselle.

 

Lapsia, joiden ikä vaihtelee muutamasta kuukaudesta 18 vuoteen on 125. Perjantai julistettiin BAS:n toimintakeskuksessa lasten avoimien ovien päiväksi klo 10:stä klo 14:ään. Tänä aikana järjestetään vapaa-ajan toimintaa ja tarjoillaan lapsille ateria.

 

Bourj el-Barajneh

 

Beirutissa sijaitsevassa Bourj el-Barajnehin pakolaisleirissä oli kesäkuun alussa Nahr el-Baredista paenneita 222 perhettä, joissa oli yhteensä

- alle 3-vuotiaita lapsia 75

- 4-10-vuotiaita 93

- 11-15-vuotiaita 92

- 16-18-vuotiaita 100.

 

BAS:n toimintakeskus luettelee lakonisesti toimenpiteitään kartoituksen suorittamisen jälkeen: Viisi lasta otettiin keskuksen päiväkotiin. Kaksi perhettä (11 jäsentä) saivat asuinpaikan keskuksesta. Lasten toiminnat alettiin aterian tarjoamisella. Kerättiin vaatteita ja kenkiä perheille. Joitakin perheitä autettiin taloudellisesti. Jaettiin vaippoja. Autettiin muutamia koululaisia aloittamaan UNRWA:n koulussa.

 

Kirsti Palonen