Tässä blogissa julkaistut lasten kertomukset ovat tulosta useiden henkilöiden työpanoksesta. Sadutustiimiin on kuulunut tai kuuluu tällä hetkellä seuraavia henkilöitä:

 

Aivan alussa sadutuksessa olivat Beddawissa mukana BAS:n lastentarhanopettaja Howaida Al Ali ja hammashoitaja Nadia El Dihaidi. Hyvin pian Howaida tarvittiin kokonaan muihin lasten toimintoihin ja Nadia jatkoi sadutusta yksin.

 

Eilen Faizah Masri opetti sadutusta Abber Adou Jemeiahille, joka työskentelee lisääntymisterveydenhuollon hankkeessa. Hän alkaa työskennellä yhdessä Nadian kanssa. Nadialla on myös työnsä hammashoitoklinikalla, jonka työmäärä on kaksinkertaistunut Nahr el-Baredin pakolaisten siirryttyä Beddawin pakolaisleiriin. Sadutukseen liittyy myös piirtäminen.

 

BAS:n sosiaalityöntekijä Maysoon Mustafa on tiimin valokuvaaja.

 

Assad Abed Elaal kirjoittaa puhtaaksi kertomukset arabiankielelle ja lähettää ne BAS:n johtavalle hammaslääkärille Faizah Masrille (olen käyttänyt myös nimeä Faizah Aina). Faizah koordinoi sadutustoimintaa, kääntää lasten kertomukset englanniksi ja lähettää ne minulle. Minä käännän ne suomeksi ja julkaisen blogissamme.

 

Beddawin sadutustiimissä työskentelee siis viisi henkilöä.


Shatillan pakolaisleirillä Nahr el-Baredin lapsia on saduttanut BAS:n sosiaalityöntekijä Jamal Abou Saleh. Arabiankielelle kertomukset on puhtaaksikirjoittanut perheneuvolan sosiaalityöntekijä Elham Shahrour. Hän myös huolehtii niitten tallentamisesta kansioon. Englanninkielisen asun kertomukset ovat saaneet Faizah Masrin avulla. Hän on lisäksi skannannut lasten piirustukset. Tämän jälkeen tarinoitten vaiheet ovat jatkuneet  kuten Beddawin satujen kanssa on menetelty. 


Kirsti Palonen