Taistelut Nahr el-Baredissa ovat jatkuneet kaksi viikkoa. Kaksi päivää sitten taistelut kiihtyivät tavalla, jonka jotkut ovat arvelleet enteilevän Libanonin armeijan ratkaisevaa loppuhyökkäystä. Samana päivänä UNRWA:n päämajassa pidettiin kokous, johon osallistuivat Palestiinalaisjärjestöjen Foorumi ja  Lebanese High Relief Council. BAS lähetti meille raportin kokouksesta.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Tärkein aihe kokouksessa oli väliaikaisten asuinpaikkojen löytäminen Nahr el-Baredin evakoille. Paine Beddawin pakolaisleirissä on kestämätön sen resursseille, infrastruktuurille ja muille palveluille, erityisesti terveyspalveluille. Leiri ei ole missään mielessä suunniteltu asuttamaan tämänhetkistä ihmismäärää.

 

Joitakin UNRWA:n ehdotuksia hylättiin. Yksi näistä oli sijoittaa elementtitaloja Beddawin laitamille. Tiedotusvälineet olivat jo ehtineet kertoa tästä ratkaisusta.

 

Nahr el-Baredin asukkaat ovat tavattoman huolissaan kohtalostaan. Kaikki palestiinalaisten aiemmat traagiset kokemukset saavat heidät suhtautumaan epäluuloisesti ja suurella epäluottamuksella heidän varalleen tehtyihin suunnitelmiin. Sekavaa tilannetta pahentavat vielä ristiriitaiset huhut, joita nykyään liikkuu runsaasti.

 

UNRWA esitti selkeän yleiskatsauksen viimeisimmästä päätöksestä sijoittaa Nahr el-Baredin uuspakolaiset yhteistyössä Libanonin hallinnon kanssa. Tarkoitus on käyttää Tripolissa sijaitsevaa Rashid Karamehin kansainvälistä messukeskusta sen jälkeen, kun sinne on tehty tarpeelliset rakennustyöt paikan jakamiseksi erillisiksi huoneiksi ja sen varustamiseksi tarpeellisella sähköllä ja sanitaatiotiloilla.

 

UNRWA:n avustussuunnitelma käsittää noin kolmen kuukauden ajan toukokuun 21:stä elokuun 31:een. Tänä aikana avustetaan sekä Nahr el-Baredin uuspakolaisia että Beddawin asukkaita, joiden taloudellinen tilanne on huonontunut huomattavasti ja joiden keskuudessa työttömyysaste on noussut pilviin.

 

Myös Lebanese High Relief Council jakaa avustusmateriaalia Tayyar Al-Mustaqbal ("Tulevaisuuden suunta") –liikkeen kautta, jota johtaa Rafiq Haririn poika Saad Hariri. Tämä apu toimitetaan leiriin PLO:n, Fatahin ja Hamasin avustuksella.

 

UNRWA esitti myös viralliset tilastot siitä, mille alueille Nahr el-Baredista paenneet ovat sijoittuneet. Yhteenveto näyttää surulliselta:

 

Northern Libanon     Families   Persons   Babies   Injured  Disabled

Total Beddawi camp            2504          13050      1281

Other locations                   1420            7600        701

Unknown addresses              601            3127       290

Total                                 4525           23777      2272        92          247

 

Other Areas

CLA (Central Lebanon)        361             1794        136          6            29

Saida                                 261            1042        114           7            14

Tyre                                   184              848         54           1              7

Total                                 806             3684       304         14            50

 

Grand Total                   5331           27461     2576        106         297

  

Bekaan laaksosta ei ollut eriteltyjä lukuja. UNRWA ilmoittaa Bekaan alueelle tulleitten Nahr el-Baredin pakolaisten kokonaisluvuksi 87 perhettä. Eilisestä blogikirjoituksesta voit löytää BAS:n Baalbekin toimintakeskuksen antamat tiedot Baalbekin ympäristössä olevista Nahr el-Baredin asukkaista.

 

Tilastojen pitäminen on vaikeaa sen vuoksi, että perheet muuttavat jatkuvasti alueelta toiselle, mutta joka tapauksessa UNRWA:n antamista luvuista käy ilmi, että kodeistaan pois joutuneitten lukumäärä on suuri ja se kasvaa, kun enemmän siviilejä lähtee Nahr el-Baredista aina  sotilaallisen tilanteen salliessa. UNRWA:n luvuista käy myös selvästi ilmi, miten kovalla rasituksella Beddawin pakolaisleiri on.

 

Kansalaisjärjestöt esittävät avunpyyntöjä eri tahoille yhden kuukauden avustusoperaatioita varten. Mutta enemmän projekteja pitäisi suunnitella myös pidemmälle aikavälille, koska vie pitkän aikaa, ennen kuin näin mittava humanitaarinen kriisitilanne saadaan edes osittain ratkaistuksi. Ja sitten joskus, kun tehdään päätös Nahr el-Baredin asukkaiden paluusta, tarvitaan kokonaisvaltaista jälleenrakennussuunnitelmaa sekä materiaalisella että mentaalisella tasolla.

 

Koska monet muut kansalaisjärjestöt antavat materiaalista apua, on BAS päättänyt keskittyä seuraavanlaiseen avustustyöhön:

 

- tarjoamaan ilmaista psykoterapiaa, mielenterveydellistä ohjantaa ja psyykenlääkitystä

- tarjoamaan ilmaista hammashoitoa

- työskentelemään lasten kanssa tarjoten suunniteltuja vapaa-ajan ja kulttuuritoimintoja sekä päivittäisen aterian

- ohjaamalla perheitä muita erikoispalveluja tarjoaviin järjestöihin tarpeen mukaan

- avaamalla kaikkien kymmenen BAS:n toimintakeskuksen tavanomaiset toiminnot uuspakolaisten käytettäviksi, esim. erityisluokat ja –opetus, tietokoneopetus, ammatillinen opetus, naisten toiminnot.

- jatkamalla yhteistyötä Palestiinalaisjärjestöjen Foorumin kanssa leivän jakamisessa, vapaaehtoistyössä lääkintäklinikoilla tai muissa tarpeellisissa tehtävissä.

 

BAS on tehnyt ehdotuksen, jolla on kaksinainen tavoite. Ensiksikin turvattaisiin väliaikaista työtä ja ansaintamahdollisuus ainakin sadalle nuorelle Beddawissa. He ottaisivat vastuun Nahr el-Baredin pakolaisten nyt asuttamien julkisten tilojen päivittäisestä siivoamisesta. Toiseksi tällä pidettäisiin yllä hyväksyttävä hygieniataso, joka auttaisi ehkäisemään vakavien sairauksien puhkeamista. Tämä myös vähentäisi osaltaan turhautumista ja stressiä, joka valtaa nuoria. BAS:n ehdotus odottaa vielä hyväksyntää.

 

BAS:n osuus yhteisponnistuksissa Nahr el-Baredin uuspakolaisten auttamiseksi on mielestäni ehdottoman välttämätön ja kaikista kansalaisjärjestöistä yhteistyökumppanillamme on siihen parhaat edellytykset. Se on pitkäjänteisesti työskennellyt yli 30 vuotta vaikeasti traumatisoituneitten ja deprivoituneitten lasten ja heidän perheittensä auttamiseksi. Se on ollut runsaat kymmenen vuotta ensimmäinen ja toistaiseksikin ainoa järjestö, joka tarjoaa ammatillista mielenterveysapua palestiinalaisille ja köyhille libanonilaisille pääosin ilmaiseksi, mutta joissain tapauksissa nimelllistä korvausta vastaan.

 

Kiitämme niitä, jotka ovat jo antaneet kauttamme tukensa Beit Atfal Assumoudille. Toivomme, että tukitilimme karttuisi edelleen.

 

Keräystili: Libanon / Psykologien Sosiaalinen Vastuu

Sampo 800019-703530

Viitenumero: 1656

Keräyslupa: OKU 1819 A

 

Kirsti Palonen