Blogin pitäjä on ollut flunssan vuoksi hiukan väsynyt ja huonokuntoinen, joten joudut vielä odottamaan jonkin aikaa ennen kuin saat luettavaksesi materiaalia Social responsibility and children in war -seminaarista.

Varmaan Sinua kiinnostaa myös väliaikatieto Mielen rauhaa -keräyksestä: 27.10. se oli tuottanut 14.184,31 euroa. Tavoitteeksi asetetusta 16.000 eurosta puuttuu 1.815,69 euroa. Vaikka lahjoitusten tulo onkin hidastunut, olemme edelleen toiveikkaita ja uskomme, että tavoite saavutetaan vuoden loppuun mennessä.

Olemme kiitollisia kaikista lahjoituksista ja muusta avusta keräystavoitteen saavuttamiseksi. Lahjoitukset voi edelleen antaa tilille Libanon / Psykologien Sosiaalinen Vastuu, Sampo 800019-703530, Viitenumero 1588, keräyslupa OKU1378A.

Jatkamme keräystä ensi vuoden alussa. Tarkoituksena on edelleen auttaa sodan traumatisoimia ihmisiä, mutta kun sodan välittömästä tilanteesta on siirrytty jälleenrakennuksen aikaan, on keräyskohdekin toisenlainen.

Kassem Aina esitteli Suomessa vieraillessaan BAS:in uuden suunnitelman: Project Proposal for the Establishment of a Family Guidance Center in the South of Lebanon. Hankkeen tarkoituksena on tarjota psykologista hoitoa palestiinalaisyhteisölle ja libanonilaisväestölle Etelä-Libanonissa, erityisesti lapsille ja nuorille, jotka kärsivät sodasta ja sen jälkivaikutuksista. Etelän perheneuvolan on suunniteltu tarjoavan psykiatrisia palveluja, psykoterapiaa ja puheterapiaa, tiedottavan mielenterveyden hoitamisesta, kehittävän toimivan hoitoonohjausjärjestelmän ja kouluttavan sosiaalityöntekijöitä tunnistamaan henkilöt, jotka ovat mielenterveyspalvelujen tarpeessa.

Kaikki median kautta ja BAS:ista saatu informaatio puhuu vahvasti sen puolesta, että tällainen keskus tarvitaan. Nyt etelässä ei ole toimipaikkaa, josta palestiinalaiset tai köyhät libanonilaiset saisivat mielenterveysapua ilmaiseksi tai heidän kukkarolleen sopivin kustannuksin. Ilman tällaista perheneuvolaa lukuisat lapset, nuoret ja heidän perheensä ovat vaarassa jäädä vaille kipeästi tarvitsemaansa tukea.

Kirsti Palonen